BM Tahun 2 : Bina Ayat 1


1.) Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. (100%)  1. bahagia :        _______________________________________________________________________


_____________________________________________________________________  1. berfaedah :     _______________________________________________________________


_____________________________________________________________________


  1. aktiviti :        _________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


  1. membantu :     _______________________________________________________________________


_____________________________________________________________________  1. dapur :       _________________________________________________________________


_____________________________________________________________________