BM Tahun 2 : Bina Ayat 3


Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. (100%)



  1. berpesan :        _______________________________________________________________________


_____________________________________________________________________



  1. berjanji :     _________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


  1. mendidik :        ______________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


  1. berbudi bahasa :     ___________________________________________________________________


_____________________________________________________________________



  1. menyayangi :       _________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________



Amazon Deals