BM Tahun 2 : Penjodoh Bilangan - Latihan 1

Tuliskan penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar (16%)

helai
pasang
kaki
buah
ekor
biji
bilah
batang


1.   Dua ________ bola                                       2.   Empat _________ cendawan

3.   Se__________ pisau                                     4.   Dua ___________ kasut

5.   Tiga _______ kapal terbang                        6.   Se ____________  daun

7.   Dua _______ pembaris                               8.   Tiga ___________ tupai

tupai