BM Tahun 3 : Latihan Kata Tanya

Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. (14%)

berapakah       mengapakah      apakah         siapa    bilakah                 bagaimanakah       mana

1.      ______________________  dua orang budak perempuan itu menangis di kantin ?
2.      _______________________ jumlah gula-gula dalam botol itu ?
3.      _______________________  Roxanne boleh terjatuh ke dalam longkang ?
4.      Lagu itu ditujukan kepada _____________ ?
5.      Jelapang padi banyak terdapat di negeri ________________ ?
6.      Selepas mencuci sayur ini, _______________ langkah seterusnya ?
7.      ___________________________ kamu akan memulangkan buku rujukan saya yang kamu pinjam ?

Jawapan : 1. Mengapakah, 2. Berapakah, 3. Bagaimanakah, 4. siapa, 5. mana, 6. apakah, 7. Bilakah