BM Tahun 2 : Antonim dan Sinonim
berguna
berkerjasama
segar
menolong
askar
Rajin

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan sinonim di atas:

bergotong-royong = _____________________

tentera = ______________________________

nyaman = _____________________________

berfaedah = ____________________________

membantu = ____________________________

tekun =  _______________________________

===============================================

malas
sengsara
sedih
kacau-bilau
datang
benci

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan antonim di atas:

aman = __________________________________

gembira = ________________________________

bahagia = ________________________________

tekun = __________________________________

sayang = _________________________________

pulang = _________________________________