BM tahun 3 : Latihan Kata Seru

Isi tempat kosong dengan kata seru yang betul. (14%)

Aduh               Cis                   Nah                 Oh       Syabas             Hai                  Wah


1.      _______________, rupa-rupanya begini cara kamu menggunakan kamera digital !
2.      _______________, berani kamu merosakkan telefon bimbit saya !
3.      _______________, kawan-kawan ! Lihatlah computer baru saya.
4.      _______________, sakitnya tangan saya kerana terkena sterika yang panas itu !
5.      _______________, ambil alat kawalan jauh kamu ini semula !
6.      _______________, kejayaan ini adalah kebanggaan untuk kita semua!
7.      _______________, berkereta besar engkau sekarang !

Jawapan :  1. Oh, 2. Cis, 3. Hai, 4. Aduh, 5. Nah, 6. Syabas, 7. Wah