Soalan-soalan Objektif : Kata Adjektif

Latihan 2

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang paling sesuai.

1  Ali selalu membantu kami dengan _______.
A  tabah
B  setia
C  ikhlas
D  gembira

2  Peserta-peserta ekspedisi ke Gua Niah itu membawa lampu suluh kerana keadaan di dalam gua itu sangat _______.
A  gelap
B  cerah
C  jernih
D  segar

3  Penduduk kampung Siti memandang _____ akan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang suka melepak itu.
A  serius
B  serong
C  rendah
D  cendong

4  Masyarakat yang berfikiran ______ tidak akan mewujudkan rancangan yang baik untuk memajukan negara.
A  sesak
B  sempit
C  kecil
D  ketat

5  Siti berasa ______ ketika berada dalam majlis yang dihadiri oleh orang kenamaan.
A  pelik
B  ganjil
C  kekok
D  gerun


Jawapan :
  1. B
  2. A
  3. D
  4. B
  5. D

Latihan Kata Adjektif : Empuk, tumpul, kosong, deras, bengkang-bengkok

Kata Adjektif

Latihan 1

Pilih kata adjektif yang sesuai untuk ayat-ayat di bawah.  Kemudian , tulis semula ayat-ayat itu dalam ruangan yang disediakan.

Empuk tumpul kosong deras bengkang-bengkok

1  Pak Cik Sudin sedang mengasah pisau yang itu di belakang rumahnya.

   _____________________________________________________________

2  Bilik yang itu dipenuhi dengan sarang labah-labah.

    _____________________________________________________________

3  Ibu merebus daging itu hingga sebelum dibuat rendang.
 
     _____________________________________________________________

4  Jalan menuju ke Tanah Tinggi Genting dan menyukarkan perjalanan kami.

     _____________________________________________________________

5  Air sungai yang mengalir itu menghanyutkan sampan kami ke hilir sungai.

    ______________________________________________________________

Jawapan :

  1. Pak cik Sudin sedang mengsah pisau yang tumpul itu di belakang rumahnya.
  2. Bilik yang kosong itu dipenuhi dengan sarang lelabah.
  3. Ibu merebus daging itu hingga empuk sebelum dibuat rendang.
  4. Jalan menuju ke Tanah Tinggi Genting bengkang-bengkok dan menyukarkan
  5. Air sungai yang deras mengalir itu menghanyutkan sampan kami ke hilir sungai.