Latihan Antonim Tahun 4 (2)


Latihan Antonim Tahun 4 (2)

Isikan tempat kosong dengan antonim yang betul :

Menunduk, sopan, sedih, cerdik, caci, putih-melepak, singkat, pendek, hujan pendek, hujan lebat, langkah kanan, pemurah, sejuk hati, dingin hati, lambat, perlahan, takziah, tabiat1.       puji                        x ______________________

2.       hitam – legam   x ______________________

3.       tahniah                 x ______________________ 

4.       panas hati           x ______________________

5.       laju                         x ______________________

6.       kedekut               x ______________________

7.       girang                    x ______________________

8.       labuh                     x ______________________

9.       hujan geremis   x ______________________

10.   langkah kiri         x ______________________