BM Tahun 4 : Latihan Sinonim (1)


BM Tahun 4 : Latihan Sinonim (1)

Isikan tempat kosong dengan antonim yang betul :

kata, tutur, titah, banjir, cili, lada, jemur, haiwan, raga, risau, pandai, khabar, sawah, tolong, pulang, hati-hati, lalai, supaya, jemput, didik, surat khabar, damai, maaf1.       cuai        = _____________________

2.       agar       = _____________________

3.       ajak        = _____________________

4.       ajar        = _____________________

5.       bakul     = _____________________

6.       bah        = _____________________

7.       awas      = _____________________

8.       ampun  = _____________________

9.       aman     = _____________________

10.   akhbar  = _____________________

jawapan : 1. lalai               2.supaya              3. jemput            4.didik                   5.raga

6. banjir                7.hati-hati           8. maaf                 9.damai                                10. surat khabar