Latihan Imbuhan


Latihan Imbuhan

Pilih imbuhan yang sesuai :

1.       Kawan saya telah _____________________ dalam kemalangan jalan raya semalam.A.      penglibatan                B. melibatkan                    C.  terlibat                           D.  dilibatkan

2.       Sekolah saya mempunyai banyak ____________________ untuk sukan.A.      termudah                    B. kemudahan                   C.  dimudahkan                 D.  memudahkan

3.       Saya telah _______________  acara lumba lari pada Hari Sukan yang lalu.A.       serta                             B. sertai                                C.  sertakan4.       Mak Gayah mahir ________________________  baju kurung Pahang.A.      menjahit                      B.  dijahitkan                                      C.  jahitan            D.  pengjahitan5.       Mereka  ________________  sedang bermain konda-kondi di halaman rumah.A.      terenam                      B. keenam                          C.  berenam                       D.  perenam6.       Kakak Wong Si Chong sedang _________________ sangkar arnab kesayangannya itu.A.      dibersihkan                                B.  pembersih                    C.  kebersihan                  
D.  membersihkan7.       Karim tidak ___________ kakaknya dalam pelajaran.A.      pandaikan                   B. memandai                     C. sepandai                         E.  dipandaikan8.       Tanah yang ______________  itu akan dibangunkan tidak lama lagi.A.      membiar                      B.  terbiar                            C. dibiar                                D. biaranJawapan :

1.       C     2. B         3. B         4. A        5. C         6.D         7. C         8. B