Latihan Imbuhan - Isikan tempat kosong dengan imbuhan yang sesuai

Latihan Imbuhan

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar yang diberikan dalam ayat.


1.       _____________  (tulis) yang terkenal itu sepupu saya.

2.       Adik sedang ______________ (tulis) sepucuk surat kepada kawannya di Amerika.

3.       Tolong _____________________ (letak) beg ini di atas meja itu.

4.       Rumah Ali _____________________  (letak) di atas bukit.

5.       Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu kerana dia kepala angin.

6.       Anda seharusnya tahu kalau sebuah planet berukuran sangat besar ________________ (dekat) Bumi.

7.       __________________________ (pamer) itu akan diadakan selama sebulan.

8.       Tolong _____________________  (pamer) lukisan itu di ruang tamu.

9.       Ali ______________________ (pamer) hasil kraf tangannya di Pusat Pameran Kuching.

10.   ______________________ (latih) yang diberi oleh Cikgu Ismail sangat merunsingkan.

11.   Budak-budak itu sedang ____________________ (latih) olahraga di Stadium Bukit Jalil.

12.   Untuk mahir bersilat kita perlu _______________ (latih).

13.   Jurulatih itu __________________ (latih) pasukan keranjang sekolah saya.

14.   Abang saya sedang menyiapkan ___________________ (tugas) yang diberikan oleh guru.

15.   Pelajar dialu-alukan berjumpa dengan guru ________________ (tugas) andainya terdapat sebarang masalah.

16.   Bapa saya menerima ______________  (rawat) di klinik kesihatan.

17.   Doktor itu sedang __________________________ (rawat) ayah saya yang sakit tenat.

18.   Kos ____________________ (rawat) penyakit kanser dianggarkan di antara RM40,000 hingga RM300,000.Jawapan : 1. Penulis, 2. Menulis, 3. Letakkan, 4. Terletak, 5. Dekati, 6. Mendekati, 7. Pameran,
8. Pamerkan, 9. Memamerkan, 10. Latihan, 11. Berlatih, 12, berlatih, 13. Melatih, 14. Tugasan,
15. Bertugas, 16. Rawatan, 17. Merawat, 18. rawatan,